בשבע

גליון 383ראשיהפצה

אסור להשלים עם המציאות במזרח ירושלים

רוני ארזי

דור ששופט את דייניו

יאיר שפיראזעזוע פקד את הציבור החרדי כאשר דייני בית דינו של הרב קרליץ נאלצו להתייצב בבית המשפט בתל-אביב, במהלך נדיר התאחדו גדולי הזרמים השונים בקריאה להגביל את הפנייה לערכאות.

שאלת השבוע

חגית רוטנברגהאם הסתייגות המדען הראשי במשרד החינוך מתיאוריית האבולוציה היא עילה מוצדקת להדחתו מתפקידו?

רשות בלי שידור

שלמה פיוטרקובסקי
ענישה לא מידתיתשולחן עורך, עמנואל שילהלאחר העונש שגזר בית הדין הצבאי על תא"ל תמיר, לא נכון להוסיף על כך את הרחקתו מצה"ל המרכז האוניברסיטאי באריאל מוחק את הקו הירוק גלי צה"ל - הבית של אוכלי הטריפות?המשך >
גדול בתורה ובדרך ארץרביבים, הרב אליעזר מלמדמקצת מהנהגותיו של הרב שלמה זלמן אוירבך ע"פ הספר 'אורו של עולם' ניחום אבלות, אמירת שלום לנשים, ותוכחה לבחור שלא אמר שלום לאחייניתו.מדוע לא כדאי לסמוך על דעת המקילים בעניין מימון תלמוד תורה ממעשר כספים.המשך >
בנקאות ללא פיקוחשופטים ושוטרים, יאיר שפיראהכוונות הטובות של מנהלי קופות הגמ"ח הפועלות כבנקים וולונטריים לא מצדיקות את סיכון כספן של משפחות דלות אמצעים האם פרקליט המדינה ידאג שגם מועצת מג'דל שאמס תאכוף את חוקי הבנייה בתחומה?המשך >
עושים שוקחגית רוטנברגהמשך >
בזמנכם החופשיעדי (דוד) אהרוןהמשך >