בשבע

גליון 53ראשיהפצה

מכתבים למערכת

הכל שפיט, כולם שפוטים

עמנואל שילהבג"ץ מתערב בהחלטות הכנסת והופך את צחי הנגבי לשר-על-תנאי ● עיכוב ההחלטה פוגע בתפקודו של הנגבי הרבה יותר מפרשיות העבר ● עידוד ילודה יהודית כמשימה לאומית

הוי ארצי

חגי סגל

מזכרונות נזיר אחיו

הרב אליעזר מלמדקווים לדמותו הפלאית של הרב הנזיר רבי דוד כהן, גדול בתורה בעבודה ובחכמה, מגדולי תלמידיו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, אשר נפשו דבקה בנפש הרב ובתורתו בהיותו בגלות שווייץ, וזכה לעלות אחריו לארץ ישראל, להיות דולה ומשקה מתורת רבו ולערוך את ספרו הגדול 'אורות הקודש'