בשבע

גליון 54ראשיהפצה

הוי ארצי

חגי סגל

אקדמיזציה או חינוך

הרב אליעזר מלמדהאקדמיזציה של מערכת החינוך לא קדמה את הידע, ופגעה ברמה הערכית והחינוכית ● מתוך יוהרה אקדמית הוחלפו שיטות הוראה מנוסות ומצליחות בקריאה ובחשבון בשיטות כושלות שפותחו באקדמיה ● לחתור לשיתוף פעולה נכון שבו כלים שפותחו באקדמיה יועמדו לרשותה של הנהגה חינוכית ערכית

השמאל נגד השמאל

עמנואל שילהכל עוד אהרון ברק מרכיב את ועדות החקירה הממלכתיות לא יצא מהן שום דבר טוב ● פגיעה בעוברי אורח ערבים היא לא מוסרית, פוגעת בהתיישבות ולא תורמת לביטחון ● עם קצת סבלנות עוד יהיו כאן שירי מחאה פטריוטיים