בשבע

גליון 59ראשיהפצה

קשוחה עם קבלות

עפרה לקס

מבט אחר על המלחמה

עמנואל שילה'תיאום כוונות', הסרט ובמיוחד הספר, מכוונים אותנו להתמודדות נכונה יותר עם מלחמת יום הכיפורים עיתונות מגוייסת שפוגעת במאמץ המלחמתי צריכה לשלם מחיר ● רוח חדשה ב'מקור ראשון'

הוי ארצי

חגי סגל

סוס במקום אתרוג

הרב אריה הנדלר