בשבע

גליון 76ראשיהפצה

מאבק חייו

עתיה זר

באנו למילואים

עדי גרסיאלבלהט הוויכוח על הסרבנים, האנרכיסטים על הגדר ושגרת המחסומים, נדמה ששכחנו שרוב הצבא, ובמיוחד אנשי המילואים עושים עבודה אפורה שרק לעתים רחוקות מגיעה לעיתון. רס"ל במיל', עדי גרסיאל, מספר אישי 3710760 שובר את קשר השתיקה

הוי ארצי

חגי סגל

גניבה בקדושה

הרב אריה הנדלר