בשבע

גליון 77ראשיהפצה

כל הביצים בסל אחד

פינחס קופר

הבעיה הדמונ-גרפית

חגי סגלבניגוד לנבואות הזעם הדמוגרפיות שמונפקות לאחרונה חדשות לבקרים, ניתוח יסודי ונטול אג'נדה תבוסתנית מוכיח שהערבים עדיין אינם הרוב בין הירדן לים, וגם לא יהיו בשנים הקרובות . למעשה, איש אינו יודע כמה פלשתינים יש, כיוון שמאז 67', לא בוצע מיפקד אוכלוסין רציני בקרב ערביי יש"ע. נתון מעודד ראשון: בשנות האינתיפאדה נטשו רבבות רבות של פלשתינים את בתיהם והיגרו לארצות אחרות. נתון מעודד שני: מאז ראשית המאה הקודמת, כל התחזיות הדמוגרפיות הקודרות לא הגשימו את עצמן.

על דעת עצמי

דניאל רותם

גם יישוב אחד הוא קו אדום

עדי גרסיאל הוא הגיע לכנסת לפני כשנתיים, כשבאמתחתו הקמה של עשרות יישובים וארגון הפגנות הענק של הימין בימי אוסלו. בניגוד לרבים במסדרונות השלטון, הוא לבוש בפשטות ונטול גינוני שררה. ח"כ אורי אריאל, יו"ר הוועדה לתקציב הביטחון, לא עושה הנחות למערכת הצבאית, לא מאמין בגדר הביטחון, וגם לא מאיים בפרישה מהקואליציה: "כשיפנו יישוב אחד, פשוט נקום ונעזוב".