בשבע

גליון 82ראשיהפצה

דרושה אווירת משבר

עמנואל שילה

הוי ארצי

חגי סגל

המשפט בפנים, הצדק בחוץ

יודי צייטלין, האגלאחר שהחליטה ישראל להחרים את הדיון בבית הדין הבינלאומי בהאג, נותרה עבורה זירת ההסברה רק מחוץ לאולם הדיונים. בפעם הראשונה ההסברה הישראלית, רובה מנוהלת בידיים פרטיות, קצרה הצלחה מסוימת, עם אוטובוס שרוף, תמונות הנרצחים וצעדה שקטה. הגדר המשטרתית שהגנה על המפגינים הפלשתיניים הפרידה גם בין יהודים ליהודים