בשבע

גליון 86ראשיהפצה

אין בית שאין בו מנקה

פינחס קופר

הוי ארצי

חגי סגל

תוכנית ההתעוררות

אריאל כהנאכמעט חודש וחצי מאז עלה לפני השטח רעיון ההינתקות, וסוף סוף מתחילים המתנחלים להתעורר. המראות הזכורים מימי אוסלו חוזרים בהדרגה: צעירים מחלקים סטיקרים בצמתים, שלטים מתנפנפים ממרפסות ומפגינים ראשונים יוצאים אל הרחובות והכיכרות. ועדיין, מזהירים ביש"ע, עוצמת ההתנגדות לא הולמת את חומרת הסיכון.

מדינה יהודית או מדינה מחולקת

עמוס שוקןמו"ל 'הארץ' אינו מאמין שאפשר להמשיך ולהחזיק בנצרים ועדיין לשמר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לדעתו קיימים רק שני פתרונות: חלוקת הארץ או טרנספר.