גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 90ראשיהפצה

הקיץ הזה תחבשי ורוד (וגם כתום וירוק)

פינחס קופר

הוי ארצי

חגי סגל

שלמות הארץ ושלמות התורה

הרב אליעזר מלמדמי שמחובר אל התורה לא מתנתק מהארץ ● הלכה כדעת הרמב"ן שמצווה לרשת את הארץ ● איסור "לא ישבו בארצך" ואיסור "לא תחנם" במסירת שטחים ● ערבים הצוררים אותנו אינם נחשבים גר תושב ● אסור למדינה לגזול את בתי המתיישבים ● סכנת נפשות בוויתור לאויב באזורי ספר ● מסירת שטחים היא חילול ה' לעיני הגויים