בשבע

גליון 90ראשיהפצה

הקיץ הזה תחבשי ורוד (וגם כתום וירוק)

פינחס קופר

הוי ארצי

חגי סגל

שלמות הארץ ושלמות התורה

הרב אליעזר מלמדמי שמחובר אל התורה לא מתנתק מהארץ ● הלכה כדעת הרמב"ן שמצווה לרשת את הארץ ● איסור "לא ישבו בארצך" ואיסור "לא תחנם" במסירת שטחים ● ערבים הצוררים אותנו אינם נחשבים גר תושב ● אסור למדינה לגזול את בתי המתיישבים ● סכנת נפשות בוויתור לאויב באזורי ספר ● מסירת שטחים היא חילול ה' לעיני הגויים