בשבע

גליון 98ראשיהפצה

דמנו בראשם

פינחס קופר

הוי ארצי

חגי סגל

הכתובת נמצאת בעיתון

עפרה לקסאנשי קונגרס אמריקנים, עיתונאים אירופים ואפילו קציני מודיעין בצה"ל נדהמו מהממצאים שהציג בפניהם איתמר מרכוס. מרכוס, ראש מכון 'מבט לתקשורת פלשתינית', בסך הכל אוסף חומר גלוי מהעיתונות והטלוויזיה הפלשתינים, ומראה שחור על גבי עיתון את ההסתה השיטתית נוטפת הארס והקריאות להשמדת ישראל. מי שהיה מקשיב למרכוס ערב האינתיפאדה, היה יכול לחזות אותה.