תפילת הדרך למתגייס

יהודיה מארץ ישראל, י"ב באב תשס"ו,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

לרגל גיוסו של משה למפרט מהבלוג השכן, מוקדש לכל המתגייסים שחולקים את החששות שלו.

יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו, ותחזירנו לביתנו לחיים לשמחה ולשלום, ותהי כל שליחתנו לשם שמים.
ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך, ומפקודות גירוש, וממפקדים אנטי-דתיים, ומחילול שבת, ומחסור צניעות, וממוסר צבאי עקום וכל שאר מיני מרעין בישין הקיימים בצבא.
ותשלח ברכה והצלחה במעשה ידנו, ותן בליבנו את הכוח לסרב פקודה ועזור לנו שלא נצטרך לכך אלא שכל פקודותנו יהיו פקודות לשם שמים, וכל מלחמותינו יהיו תמיד באויב ולא באחינו, ותתנו לחן ולחסד ולרחמים בעינייך ובעיני כל רואנו ובעיני כל מפקדנו. ברוך אתה ה', שומע תפילה.