פורטל אקולוגיה משיקה דו"חות סביבתיים ליועצי בנייה ירוקה

יחיאל נגלברג, כ"ב באדר תשע"ז,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

החל משנת 2017, השיקה חברת פורטל שירות חדש להכנת דו"חות סביבתיים.

הדו"חות מיועדים ליועצי בנייה ירוקה ומתפרשים על מגוון רחב של נושאים תוך מטרה לשקף מידע מהימן ובהתאם לדרישות התקן הקיימות בישראל.

התקן הישראלי לבנייה ירוקה

תחילת דרכו של התקן הישראלי לבנייה ירוקה בשנת 2003, כאשר בהחלטה מס' 246 של מדינת ישראל נקבע כי מדיניות הממשלה תתבסס על עקרונות התנהלות של פיתוח בר קיימא.

שנתיים לאחר מכן, התקן הושק באופן רשמי כתקן ישראלי 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

תחילה כוון כלפי מבני מגורים ומשרדים חדשים תוך דירוג המבנים על פי העמידה שלהם בתנאי הסף של התקן. בשנת 2011 תוקן התקן כך שיכוון גם כלפי מבני מגורים ומשרדים שדורשים שיפוץ. במאי 2016 הושק מחדש התקן כך שיכלול גם דרישות לבנייני תעשייה ומתחמי תעשייה.

הדו"חות הסביבתיים של פורטל אקולוגיה

הדו"חות הסביבתיים של פורטל אקולוגיה נועדו לגעת בתנאי הסף של התקן ולשפוך עליהם אור ביחס לנושאי בנייה ונדל"ן נתונים.

התיקון המשמעותי של התקן בשנת 2011 בצירוף התוספת משנת 2016 כוללים יחדיו עשרה חלקים:
דרישות כלליות, בנייני מגורים, בנייני משרדים, תיירות, מסחר, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות והתקהלות ציבורית, בנייני תעשייה ומתחמי תעשייה.

הדו"חות הסביבתיים מאפשרים לקבל תמונה בהירה של הפרויקט הנתון בהתאם לחלק הרלוונטי לו מן התקן.

בנייה ירוקה ומודעות סביבתית

חברת פורטל אקולוגיה מבקשת לתרום לתחום הבנייה הירוקה שצובר תאוצה בישראל בשנים האחרונות. בנייה ירוקה, המכונה גם בניית בת-קיימא, מוצאת את עצמה במרכז נושאי הנדל"ן, בהם תכנון, בנייה ותפעול.

באמצעות שירות הדו"חות הסביבתיים של חברת

פורטל, האפשרות לבנייה ירוקה הופכת לנגישה יותר ויעילה יותר.

כך ניתן לבצע שימוש מושכל במשאבי הטבע שיש בו דגש רב למודעות סביבתית תוך מזעור משמעותי של פגיעה בכיס האזרח.

לאתר החברה: פורטל אקולוגיה