בית מקדש? בשביל מה?

משה למפרט, ט' באב תשס"ח,

שמן טהור להדלקה בבית המקדש
שמן טהור להדלקה בבית המקדש
צילום: מטה ארגוני המקדש
ליל תשעה באב. חובשי הכיפות ממלאים את בתי הכנסת בתפילת איכה כשהם ישובים על הרצפה. ילדים קטנים חוגגים על הכיסאות ההפוכים.
ואז הבנתי, שאף אחד לא ב-א-מ-ת רוצה להקים את בית המקדש.
 
זה די נוח. צריך לצום קצת (עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב), פה ושם גם כמה ימים להתאבל ולא לשמוע מוסיקה, לומר קינות בקול מזוייף ו... זהו בעצם. י' אב כבר נחשב היום הלחוץ ביותר בנתב"ג.
 
 
בית מקדש? או-הו. זו עבודה.צריך להקים עמותה רשומה עם אישור רואה חשבון, וצריך לסלק את הערבים, וצריך לפוצץ את המבנים שיש שם, וצריך להתחיל להביא מהנדסים שיתכננו, ואדריכלים שיעצבו, וצריך להשיג אישורים מרשות העתיקות כדי לבנות באתר ארכיאולוגי...
ואחר כך השכנים (החילונים, הערבים, הנוצרים) יגישו התגנדות לבניה, ויש ועדה מקומית, וועדה מחוזית, וועדה ארצית לתכנון ובניה שתדרוש הגבלת גובה המבנה ואחר כך צריך גם לשלם מס שבח...
 
וצריך לנהל מלחמות-עולם על מי ינהל את התהליך ומי יהיו הסגנים בשכר-עתק ורכב צמוד, ומי יקבל עמלה מהתרומות, ומי יקבע מי יהיה הכהן הגדול, ומי ילחם מול האוצר על תקציב לקורבנות, ובתי המשפט ואוהבי בעלי החיים שיוציאו צו ביניים נגד הקמת המזבח ובתי המטבחיים.
 
 
ואחר כך, כשבית המקדש יהיה קיים, מול השערים של הר הבית תהיה הפגנה של נטורי קרטא ותולדות אהרון (לפחות) בדרישה להסיר את החרפה ולהחזיר את המסגדים להר, עד שיבוא המשיח בכבודו ובעצמו, ואולי אפילו נגלה שבזמן שחושבי הכיפות הסרוגות יקריבו קורבנות, ימשיכו במאה שערים ובברוקלין להתאבל על הבית החרב ועל העיר החרבה הבזויה והשוממה.
 
 
לא יותר פשוט קצת לא לאכול ?