שיקולים לא ענייניים: "קביעת עיתים"

משה למפרט, י"ג באלול תשס"ח,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
נסיעה באוטובוס, אני ונגד מתחיל, שמשרת אף הוא באותו בסיס. שיחות על דא ועל הא. איכשהו הגענו לנושא "מעניין" למדיי.
אחד הנושאים שהועלו היה נושא של רמה דתית במסגרת ומסביב לשרות הצבאי.
אם הודעות הSMS והאינטרנט בפלא' משמשים אותו נאמנה בזמן שהיה אמור להיות מוקדש ללימוד תורה.
 
בשלב הזה, בן שיחי (שלמד בבית מדרש מפורסם) הטיל פצצה:
אתה יודע שאני לומד כל יום שיעור קבוע?
אני מכיר אותו לא מהיום, וחשבתי שהנה עוד מישהו שבחיים לא הייתי מאמין עליו, אבל עובדה.
 
לא עברו חמש שניות והוא המשיך: "לפני כחצי שנה התחלתי לצאת. הצגתי את עצמי כבוגר *** וכו', ואחת השאלות שנשאלתי הייתה אם אני קובע עיתים לתורה...די מהר הבנתי שאני יכול לקדם את המניות שלי ב"שוק" על ידי שיעור כזה, וכך באמת עשיתי".
 
בהמשך הוא סיפר עוד לא מעט עד שירדנו מהאוטובוס ונפרדנו לדרכינו, אבל אני אתמצת בקצרה את הנושא:
 
רב-סמל ר' לא לומד בגלל שהוא חושב שזה חשוב, אלא משיקולים זרים לחלוטין של תדמית בעיניי המדוייטות שלו ובעיניי אחרים. מהכרותי את האיש לא אתפלא אם הודעות הSMS והאינטרנט בפלא' משמשים אותו נאמנה בזמן שהיה אמור להיות מוקדש ללימוד תורה.
 
ביקשתי ממנו לכתוב ולפרסם את זה תוך שינוי פרטיו וקיבלתי את הסכמתו.
 
ודעתכם ?