פסק הלכתי בנוגע לתג מחיר

נתנאל קראוס, י"ג בתשרי תשע"ב,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
פשוט לדעת מה דעת התורה בנושא. האם זה מותר, האם אסור. עקרונית כמובן, ואפילו שמגונה ברגע זה.
משום שאם פעילות תג מחיר היא מצווה אזי כיצד על המחמיר לנקוט, כלפי מי עליו לכוון את הפעילות, מה המידה בה עליו לנקוט ובאילו כלים. לכתחילה ובדיעבד. במה ספק אם יצא. מה הברכה שעליו לברך. מה בין איסלאם, עבודה זרה, השחתת מסגד ועקירת עצים.
ולחילופין, אם פעילות תג מחיר הינה עבירה, איזו מן עבירה זו. שבין אדם לחברו או בין אדם למקום. עובר על עשה, על לא תעשה. מה העונש? כיצד מכפרים על עבירת תג מחיר. ואולי זו בעצם עבירה לשמה, ומה אז היחס?

דווקא זה נושא מעניין. ויש מי שהביעו עניין תיאורטי ומעשי ושאלו רבנים. אך בינתיים הדבר מסתכם, במה שאולי נדמה לתוהה הפשוט, כהסתייגויות פוליטיקלי קורקטיות. נמצאו גם אמירות בומבסטיות שמקורם במישהו שאמר שמישהו אמר לו שהמקורב של הרב אמר שהרב אמר כך וכך. וכמה חילופי מהלומות תורניות מפי פוליטיקאים
מובן מאליו שישנם נושאים שהדעת מניחה לגמגם בהם. דברים שלא נעים לומר, שחלילה לא נשמע, איך לומר, נטולי סמארטפון. ועדיין, משום שישנם מן היוצאים חוצץ והמביעים עמדה מרומזת למדי. ש…

לא גינוי, לא לא. 
פסק הלכה.
פסק הלכה עם תיאור המקרים השונים, מקורות מגוונים החל מן הכתוב ועד אחרונים, וסיכום מדורג מן המחמיר למקל. 
אין זה אומר, אם לטוב אם לרע, שמבצעי תג מחיר הינם מן המגזר, אלא מבחינתנו, רק לסגור את הנושא. או לכל הפחות לפתוח אותו. 
בהזדמנות, מתי שיצא.