חלק ב' - מבוא ייחודי לתורת רבי נחמן

יונתן , ט"ו בחשון תשע"ג,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

 "אנו רואים שרבי נחמן היה כולו בשמיים, אך כפי שראינו חובה לחבר השראה עליונה זאת לארץ. כיצד עשה זאת ר"נ? נ"ל שכאן טמונה עומק תורתו וחידושו של ר"נ. ר"נ עובד על הקשר הישיר שבין המקומות הנמוכים ביותר לגבוהים ביותר. קשר זה, שהוא הקשר הפלאי ביותר בעולמנו, נוצר בתורת ר"נ ע"י קשר ישיר ופשוט לקב"ה. קשר של תפילה.

כיצד יסוד זה בא לידי ביטוי בתורת רבי נחמן? על כך נכתוב בעז"ה בפעם הבאה."

"הפעם הבאה":

 גם בהסתכלות ראשונית בתורת ר"נ רואים שהוא עוסק בדברים עליונים מאד מצד אחד, אך מצד שני הוא מדבר עליהם בצורה מאד פשוטה וישירה. הוא לא מגדיר ומפרט לפרטי פרטים מציאויות ומהלכים. הוא פשוט מדבר עליהם בהתלהבות ופשיטות.

 ר"נ מרבה לדבר על הקשר שיש לאדם עם הקב"ה גם כשהוא בשפל המדרגה.  ר"נ מרבה לדבר על הקדש שיכול להתגלות בדברים
ר"נ מרבה לדבר על הקדש שיכול להתגלות בדברים הגשמיים ביותר
הגשמיים ביותר כאכילה, שינה, ויחסי אישות. קדושת המקוה, שהיא אחת הדוגמאות הברורות לשפע שמתגלה ונמשך ע"י דברים גשמיים, מודגשת בתורתו. הוא מיחס חשיבות עליונה לשירה ולניגון, שבהם מפיקים צלילים, ומעלים רגשות רוחניים מתוך כלי נגינה גשמיים. ר"נ כותב הרבה הדרכות גשמיות שממש לא מובנות בהסתכלות פשוטה. (כלא לאכול בצל, לא להסתכל ולהתיחס יותר מדי לילדים הקטנים ועוד.) ברור לבעל לב שיש טעמים עמוקים מאחורי הנהגות אלה. ר"נ מרבה לדבר על תיקון כח המדמה שקרוב לעוה"ז יותר מהשכל. דוקא בעזרת כח המדמה האדם יכול להגיע להשגות עליונות.

 המשותף לכל הדברים האלה הוא שהם דברים יחסית נמוכים וגשמיים, שדרכם מתגלית קדושה עליונה.

ר"נ לא מרבה להסביר ממש איך הדברים האמורים פועלים. פעמים רבות ההסבר של דבריו צריך להיקלט מאליו. לפעמים כשיש הסבר, ההסבר הוא שמרוב עונק העניין וקוצר השגתינו בו, הדבר אפשרי.

לדוגמא בשיחות הר"ן ג', בחצי פסקה מדובר על גדולת הבורא שא"א להשיגו, ועל גדולת התשובה. בחצי השני של הפסקה הוא מדבר על כך שאין להתיאש מתשובה גם כשנופלים מאוד משום שהתשובה כ"כ עליונה שהיא מועילה למרות שזה נראה לא אפשרי.
עניין תורתו של ר"נ הוא שלמות ויופי הקשר בין העולמות העליונים והתחתונים

 שפע הקדש יורד לעולמינו דרך היסוד. שמירת שלמות קדושת הברית היא שמירת שלמות קדושת היסוד. עניין זה מודגש מאוד בתורת ר"נ ומובן מאד למה. הרי עניין תורתו של ר"נ הוא שלמות ויופי הקשר בין העולמות העליונים והתחתונים, ולכן הצינור המקשר חייב להיות טהור בתכלית.

כמו כן לכן ר"נ מדגיש את עניין שלמות קדושת לשון הקדש. הרי המקשר בין הקדש לתחתונים, לגוף, הוא הפה. ע"י שהגוף מדבר דברי קדושה בפה הוא מתחבר אליהם ומתעלה.

 ר"נ החשיב את ההתבודדות בטבע מאד מאד. ההתבודדות היא אולי הלב של תורתו. כשאדם מתבודד הוא דבק באלוקיו מתוך חיבור עמוק עם המציאות הטבעית. הטבע מסייע ומשתתף עם האדם בהתבודדותו, בתפילתו. רואים כאן שוב את הקשר הישיר, הטבעי והפשוט שר"נ יצר בין האדם והעוה"ז הגשמי לקב"ה.

 ר"נ החשיב מאד את התמימות. הוא יצא נגד ה"מחקרים" והפילוסופים. הוא התנגד נחרצות ללימודי מורה נבוכים. הוא אף כתב סיפור שבו דמות החכם יוצאת נפסדת לגמרי. כל זה מתאים מאד לאמור לעיל שר"נ פעל מאד בקשר הפשוט ביותר בין המציאות התחתונה לעליונה.ר"נ ראה את הקשר העמוק והפשוט שיש בין שני המישורים וראה כל חקירה והתחכמות התרחקות מקשר שרשי ופשוט זה.

 ר"נ החשיב מאד את לימוד ההלכה הפשוטה. כנראה משום שראה בה מקשר ישיר ופשוט של העולמות העליונים לעשיה במציאות התחתונה.
תורת הרמז מראה איך הנסתר ממש מושרש בנגלה כתאי הגוף בגוף האדם

לכן כנראה עסק מאד בתורת הרמז, שבה מרמז זעיר בנגלה עולים לעולם מלא בנסתר. תורת הרמז מראה איך הנסתר ממש מושרש בנגלה כתאי הגוף בגוף האדם. היא מראה בפשטות את הקשר הישיר שבין הנסתר לנגלה.

 כמו כן במפתיע, או שלא, ר"נ ראה את יראת העונש כהכרחית וכעיקר בעבודה לרוב. הסתכלות זאת לא שגרתית בעליל. ר"נ סבר כך כנראה משום שזה ענינו, לקשר את החלקים הנמוכים ביותר באדם עם הגבוהים ביותר בקשר פשוט וטבעי.

 ר"נ הרבה לספר בסוף ימיו סיפורי מעשיות. הוא ראה שדוקא דרך הסיפור העממי והפשוט מצליחים להחדיר ללבבות את המסרים העמוקים ביותר.

 ר"נ חי בעומק של המציאות. ב"שכל שבכל דבר". הוא רואה את שרש הקדש שבכל מקום. גם במקומות הנמוכים ביותר. הוא רואה את חרטת הרשעים ואת שירת העשבים.ר"נ דורש תמיד לראות את הטוב הזה ולהתמלאות ממנו. הוא דורש תמיד להיות בשמחה. תמיד. גם בזמנים הקשים ביותר.הוא מכריז שהעולם גשר צר מאד, שקל מאד ליפול ממנו לריק, לעצבות. אך בד בבד הוא מכריז שהעיקר הוא לא לפחד כלל. העיקר הוא לראות את השרש של המציאות הקשה והצרה. את השרש שכולו אמונה וביטחון בקב"ה. שרש שכולו טוב."מה רב טובך אשר צפנת ליראך".

 השפע יורד באלכסון. השרש הגבוהה ביותר הוא שרש למציאות הנמוכה ביותר. כמו שבעורקי הגוף העורק החשוב ביותר הוא גדול, ברור ופשוט יותר, כך ככל שהשרש הרוחני יותר ראשוני ועליון הוא פשוט ועצמתי יותר.

לכן ר"נ מאדיר את הפשיטות, משום שהוא עוסק בשרשי המקומות הנמוכים ביותר, שהם הפשוטים והעליונים ביותר. לכן הוא לא מבאר לפרטים את מהלכי וסבות העניינים משום עליונותם וגודל עצמתם. שרשים כ"כ עליונים א"א להגדיר ולדבר בהם כלל.
אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא א"א לומר לחבירו, ואפילו לעצמו א"א לספר מיום ליום מה שמזריח לו

 בשיחות הר"ן א' הוא אומר: "כי אני ידעתי. אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא א"א לומר לחבירו, ואפילו לעצמו א"א לספר מיום ליום מה שמזריח לו... כי אי אפשר לספר כלל... והוא גבוהה מאד מאד, גבוה מעל גבוה, מה שא"א לפה לספר...".

אנו רואים פה ממש את הפלא המדובר. ר"נ מדבר על כך שחווים השגות עליונות אך א"א להגדיר אותם כלל וכלל. מהלשון שחוזרת על עצמה אנו רואים את גודל הפליאה מהעניין וחוסר היכולת להגדיר אותו. אנו רואים פה את עונק עוצמת ההשגה של ר"נ.

כך היא כל תורתו של ר"נ. כולה השגות כ"כ עליונים שא"א לדבר בהם כלל. א"א להגדיר ולצמצם אותם. אפשר רק להצביע לעברם, והראוי לראות יראה, יבין ויתעלה.

 זאת תורתו של ר"נ. התורה המקשרת בפלאיות בין שמי שמיים לעמקי עמקים. זאת התורה שיוצרת קשר פשוט שאי אפשר לדבר בו כלל.

 

איך להתקרב וללמוד את תורתו של ר"נ?

כדי להתחבר לתורתו של ר"נ צריך להיות במקום שהוא היה בו. כל אחד לפי ענינו צריך לגלות את המקום הזה שנמצא גם בו.יש אנשים שזה קל להם מאד, הרי הם כבר כל כולם שם! לעומת זאת יש אנשים שקשה להם למצא את המקום הזה בהם.

כמו שראינו לעיל יש רבבות גוונים בתורה וכל אחד צריך לקנות את חלקו ולעמול בו. אסור לאדם לרעות בשדות זרים. אם חלילה יעשה זאת הוא מועל בתפקידו. הוא מפספס את תכלית חייו.

לכן מי שמתחבר לתורת ר"נ צריך ללמוד אותה לפי שיעורו הראוי לו. לעומת זאת מי שניגש אל תורת ר"נ לאחר ההכנות הנצרכות ואחר כמה נסיונות כנות הוא לא מוצא בה את מקומו, כנראה שזאת לא שדהו. עליו למצא את מקומו שלו ולעמול בו דוקא.

חשוב שהאדם ידע שידיעתו מוגבלת. יתכן שעכשיו הוא לא התחבר לתורה מסויימת מסיבות מסוימות, אך שעריה יפתחו לו בעתיד. על האדם לדעת שיש לו שיכות לכל התורה כולה והוא יכול להתחבר לכל חלק בשיעור שהו.
צריך לרכוש בקיאות בעולמות הפנימיים שר"נ מטייל בהם

כדי שאדם יוכל להבין את תורותיו העמוקות של ר"נ הוא צריך לרכוש בקיאות בעולמות הפנימיים שר"נ מטייל בהם. הלומד צריך להתחיל לשגות במחשבות וחויות גבוהות. לא סתם חוויות ודמיונות, אלא חוויות שמתחוללות בלב האדם מתוך עבודת ה' שלו. האדם צריך לכסוף עד כלות נפשו לה'. ככל שהאדם יותר יעבוד את ה' ויידבק בו, יותר יעמיק בקשרו אליו הוא יימצא יותר במקום שר"נ  היה בו. כך הוא יוכל להבין יותר את תורותיו של ר"נ, להתחבר אליהם, ולהבין את עמקם.

אחד מהיסודות שחשוב ביותר לדעת כדי להבין את תורותיו של ר"נ הוא אחדות העולם. האדם צריך לדעת שה' אחד, והכל נברא ממנו. מתוך שהאדם יודע ששרש הכל הוא אחד, ושהוא בקדש, האדם מחפש את השרש של כל דבר במציאות. מתוך ההבנה הזאת האדם מחפש את הקשר בין כל חלקי הבריאה. את השרש המאחד אותם. הוא מסוגל להכיל קשרים בלתי מובנים בין עליונים ותחתונים.

מתוך ידיעה גבוהה זאת האדם מבין כמה הוא לא מבין והוא מתיחס בתום ורצינות לכל חלק בבריאה.

 

יהי רצון שנזכה להדבק באבינו שבשמיים,

לשגות באהבתו ולשפוך לפניו ליבנו כמים.

יהי רצון שבעבודת קוננו בכל אוננו נעמול,

שנירא את מלכנו, בורא ומכונן הכל.

יהי רצון שבטוב שבכל דבר נהגה ,

שמכל פינה תאיר אלינו הארת מאיר ההוה.

יהי רצון שעל כנפי רוח נטוס באהבת עולמים,

ושאל קצבי הרים נרד לחוות כיסופי עלומים.

יהי רצון שאת תום האמת נאהב,

שנתלהב מאד גם בסופי את והב.

יהי רצון שבמעלות רבותינו נעלה,

שנבין את עומק תורתם ונתקדש בהם עד לכלה.

יהי רצון שנייחד קב"ה ושכינתה,

שנעשה לו רק נחת רוח, ושנזכה לדבוקי ביה.