ראו את הסוד

יונתן , י"ג בכסלו תשע"ג,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

פרשתינו מסיימת במניית מלכי אדום. לכאורה לא מובן מה לנו ולהם. מה רשימה זאת מלמדת אותנו?

שמעתי שהסודות הגדולים ביותר בתורת הסוד צפונים דוקא בפרשייה זו.

וכך כתוב בזוהר הקדוש על הפסוקים האלו:

"ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך וגו'. זכאין אתון צדיקייא דאתגלי לכון רזי דרזין דאורייתא דלא אתגליין לקדישי עליונין מאן ישגח בהאי ומאן יזכה בהאי דהוא סהדותא על מהימנותא... ומה יימרון חברייא דהאי קרא קשיא הוא דלא יכלין בני נשא למנדע ולאשתמודע ולמרחש בדעתייהו בהאי:

תאנא עתיקא דעתיקין טמירא דטמירין עד לא זמין תקונוי (דמלכא) ועטורי עטורין. שירותא וסיומא לא הוה..."

לא רציתי לצטט יותר בנושא מרוב פחד ויראה. א"א לתאר איזה עונק ושגב הקב"ה הסתיר ונתן לנו בתורתו. א"א לתאר את המעלה שאליה אנחנו צריכים לשאוף.

רב הנסתר על הנגלה. חובה עלינו להתחבר לנסתר, לנשמה, ככל יכולתינו. עלינו לפחות להכיר ברובד זה בודאות ולהעריך אותו.

הנה מוסרט גילוי פלאי מהעולם הזה. גילוי מעט מסודו של מו"ר הרב אליהו זצוק"ל.

http://www.youtube.com/watch?v=vKog0V1Fd88

והנה סיפור מופת קבורת החיד"א זי"ע מפי הרב אליהו זצוק"ל בעצמו:

http://www.yeshiva.org.il/midrash/video/?id=15682