פורטל בסטר מפרסם לראשונה את דירוג המוסדות האקדמאיים

יחיאל נגלברג, י"ב בתשרי תשע"ה,

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

לראשונה בישראל בוצעה עבודת דרוג מעמיקה ויסודית המדרגת את המחלקות השונות והפקולטות השונות במוסדות האקדמאים בישראל. המחקר בוצע על ידי חברת בסטר מחקר ודרוג בע"מ המדרגת את המובילים במגוון רחב של תחומים. ביצוע הדרוג נעשה על בסיס פרמטרים אובייקטיביים לחלוטין המפורסמים על ידי המל"ג, והאוניברסיטאות עצמן. הקריטריונים המרכזיים שעומדים בבסיס הדרוג הם מעמדו של המוסד האקדמאי. כלומר האם מדובר באוניברסיטה או במכללה, וככל שמדובר במכללה האם היא בעלת הכרה קבועה או זמנית; הדרוג הבינלאומי של האוניברסיטה, ככל שדרוג כזה קיים; הוותק של המוסד האקדמי; מספר הפקולטות במוסד; מספר הבוגרים, ועוד.

כצפוי במקומות הראשונים במרבית הדרוגים מופיעות האוניברסיטאות הותיקות בארץ, האוניברסיטה העיברית אוניברסיטת תל-אביב והטכניון. הדרוג מבוצע ביחס לכל מחלקה ופקולטה בשים לב לפרמטרים אובייקטיביים לחלוטין.

מהנהלת החברה נמסר כי הוועדה שבחליטה על הקריטריונים לביצוע הניקוד שמה את עיקר הדגש על המוניטין של המוסד האקדמי, הואיל ולדעתה זה הפרמטר המרכזי שחשוב למרבית הסטודנטים. הדרוג אינו מתיימר לקבוע את רמת ההוראה או רמת הסטודנטים וכן כל קריטריונים אחרים שעשויים להשפיע על ההחלטה היכן כדאי ללמוד.