שירות לאומי

פורום שירות לאומי

מישי פה יודעת על "ראש יהודי"?

פורום שרות לאומי: איפה כדאי לשרת ואיפה לא, תחומי שירות , דיור בזמן השירות, זכויות וחובות.