שירות לאומי

פורום שירות לאומי

תגידו בכלל כדאי לעשות שירות לאומי? לשם מה ולמה?

פורום שרות לאומי: איפה כדאי לשרת ואיפה לא, תחומי שירות , דיור בזמן השירות, זכויות וחובות.