שירות לאומי

פורום שירות לאומי

תקנים לשנה"ל תשע"ב

פורום שרות לאומי: איפה כדאי לשרת ואיפה לא, תחומי שירות , דיור בזמן השירות, זכויות וחובות.