מתמודדי חידון התנ"ך

פורום מתמודדי חידון התנ"ך

עוד בפורום מתמודדי חידון התנ"ך

יישר כח עצום לכל המתמודדים! ‏  בתוך בני ישראל   ‏ (23 תגובות)
גלגל המזל! ‏  נעמה ורבר (=   ‏ (6 תגובות)
גלגל המזל - המשך ‏  תתן אחרית לעמך!   ‏ (52 תגובות)