שירות לאומי

פורום שירות לאומי

מקומות פנויים בירושלים- לירושלמיות, וגם למי שלא..

פורום שרות לאומי: איפה כדאי לשרת ואיפה לא, תחומי שירות , דיור בזמן השירות, זכויות וחובות.