פרוזה וכתיבה חופשית

פורום פרוזה וכתיבה חופשית

שיר זמני ללא שם- כל רעיון יתקבל בברכת חברים לתו"ע