פרוזה וכתיבה חופשית

פורום פרוזה וכתיבה חופשית

בטרם - לתחרות - אשמח למשוב בונה.