פרוזה וכתיבה חופשית

פורום פרוזה וכתיבה חופשית

קטע - מחול הצדיקים