פרוזה וכתיבה חופשית

פורום פרוזה וכתיבה חופשית

בלילה כולם חוזרים הביתה.