בית המדרש

פורום בית המדרש

מותר לגעת ביד של מישהי בשביל לתת עודף?

בית המדרש