פורום חינוך מיוחד

אף פעם לא תדעו מה הוא מבין

'אין לך דבר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים' (הרבי מקוצק)