פורום חינוך מיוחד

איך עוברים החגים עם הילד המיוחד?

'אין לך דבר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים' (הרבי מקוצק)