חיסכון השקעה וצריכה

פורום חיסכון השקעה וצריכה

איך להעריך כמה לבקש על עבודה שאני עושה?