בית המדרש

פורום בית המדרש

סוגיה שבועית - מה פוטרת ברכת המוציא ומתי

בית המדרש