פורום חינוך מיוחד

איפה טוב לילד לגדול? - דיון

'אין לך דבר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים' (הרבי מקוצק)