פורום חינוך מיוחד

שרשור אירוח עם מאבחנת על קשיי למידה

'אין לך דבר בלתי שווה מטיפול שווה בבלתי שווים' (הרבי מקוצק)