בני הישיבות

פורום בני הישיבות

עד כמה אתם צמודים להדרכה מרבנים בישיבה?

פורום לבני הישיבות הגבוהות וישיבות ההסדר, ולשמיניסטים שמחפשים מקום לשנה הבאה.