עוד בשימושי

������ ����� 7

�����
����� �� ������� �������� ��������� �����.
���� ���� 7
����� ����� ���� 7, ���� ��� ����� ������� ����.
��� ���
�� ��� ���� ����� ������? ���� ����"� ����� �����.