מודעות אבל

משפט פתיח:לדוגמא: בצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירת אבינו סבינו היקר
שם הנפטר:לדוגמא: אברהם כהן ז"ל
פרטי הלוויה/השבעה/מודעה:לדוגמא: הלוויה תצא מבית שמגר בירושלים בשעה 11:00. הקבורה בהר המנוחות. יושבים שבעה בח’ יפו 114, ירושלים
שמות ה:  אבלים מנחמים
לדוגמא: ציפי לוי, שמואל כהן, נתן כהן, עידית מסעוד
תמונת הנפטר:
מודעות יתפרסמו לאחר אישורן ע"י המערכת.