פסיפס אתר יצירה

השם שפתי תפתח

פורסם בתאריך ו' בתמוז תשע"ו, 12/07/2016

השם שפתי תפתח

ופי יגיד שערי הלב הנפתח

רק להעלם מאש התותח

שאותי הורגת על אשר יצאתי מהעם המובטח

תגובהתגובות