פסיפס אתר יצירה

כמה שהרגשתי רחוק

פורסם בתאריך ז' בסיון תשע"ח, 21/05/2018

כל ימי ביליתי כעני ואביון דפקתי על פתחי ליבי מנסה להכנס

דלתות נעולות שנשתברו והשאירו חלל

בכייתי בכי תמרורים הפסיקה לרגש אף אותי את ליבי

 

וליבי זועק קראתי ואין עונה

מדוע אין גופי ונשמתי מחזרים אחרי

כל שארצה הוא רק להרגיש נאהב 

שאברי יעשו רצוני רצון הלב

 

ואנכי עומד מובס ומושפל

אינני מולך אף על עצמי

ליבי ירא ויפחד 

נשמתי תזעק ותרעד

וגופי ישחק בכאב

תגובהתגובות