פסיפס אתר יצירה

בך בוערת אש

פורסם בתאריך ז' באדר ב תשע"ט, 14/03/2019

עפעפי כבדו, גבות עיני רב משקלם.

שמורותי עצומות ואנכי נדם.

גופי אינו נענה, עצמותי במר תאכזבנה.

אצבעותי רק לא למלחמה, עייפתי כבר מה.

ובחלום רואה בחור לבן, שמצווני רק קום,

עמוד והפג אחת על הרצפה. זו אינה בשבילך.

עתה חזור למעיינך.

עייפותך תזנח כעת, אינך אי מי כמו שחשבת.

אינך מסוים. בך בוערת אש, אל תכבנה!

תגובהתגובות