לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

תשרי תשע"ט10/09-09/10/18
כ"ט9
אראש השנה10
בראש השנה11
גצום גדליה12
ד13
ה14
ו15
ז16
ח17
ט18
ייום כיפור19
י"א20
י"ב21
י"ג22
י"ד23
ט"וסוכות24
ט"זחוה"מ סוכות25
י"זחוה"מ סוכות26
י"חחוה"מ סוכות27
י"טחוה"מ סוכות28
כחוה"מ סוכות29
כ"אחוה"מ סוכות30
כ"בשמחת תורה1
כ"ג2
כ"ד3
כ"ה4
כ"ו5
כ"ז6
כ"ח7
כ"ט8
ל9
א10
ב11
ג12
ד13