לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

תשרי תש"פ30/09-29/10/19
כ"ט29
אראש השנה30
בראש השנה1
גצום גדליה2
ד3
ה4
ו5
ז6
ח7
ט8
ייום כיפור9
י"א10
י"ב11
י"ג12
י"ד13
ט"וסוכות14
ט"זחוה"מ סוכות15
י"זחוה"מ סוכות16
י"חחוה"מ סוכות17
י"טחוה"מ סוכות18
כחוה"מ סוכות19
כ"אחוה"מ סוכות20
כ"בשמחת תורה21
כ"ג22
כ"ד23
כ"ה24
כ"ו25
כ"ז26
כ"ח27
כ"ט28
ל29
א30
ב31
ג1
ד2