לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אב תש"פ22/07-20/08/20
כ"ז19
כ"ח20
כ"ט21
א22
ב23
ג24
ד25
ה26
ו27
ז28
ח29
טתשעה באב30
י31
י"א1
י"ב2
י"ג3
י"ד4
ט"ו5
ט"ז6
י"ז7
י"ח8
י"ט9
כ10
כ"א11
כ"ב12
כ"ג13
כ"ד14
כ"ה15
כ"ו16
כ"ז17
כ"ח18
כ"ט19
ל20
א21
ב22