לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אלול תשע"ז23/08-20/09/17
כ"ח20
כ"ט21
ל22
א23
ב24
ג25
ד26
ה27
ו28
ז29
ח30
ט31
י1
י"א2
י"ב3
י"ג4
י"ד5
ט"ו6
ט"ז7
י"ז8
י"ח9
י"ט10
כ11
כ"א12
כ"ב13
כ"ג14
כ"ד15
כ"ה16
כ"ו17
כ"ז18
כ"ח19
כ"ט20
אראש השנה21
בראש השנה22
ג23