לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

אב תשע"ט02-31/08/19
כ"ה28
כ"ו29
כ"ז30
כ"ח31
כ"ט1
א2
ב3
ג4
ד5
ה6
ו7
ז8
ח9
ט10
יתשעה באב11
י"א12
י"ב13
י"ג14
י"ד15
ט"ו16
ט"ז17
י"ז18
י"ח19
י"ט20
כ21
כ"א22
כ"ב23
כ"ג24
כ"ד25
כ"ה26
כ"ו27
כ"ז28
כ"ח29
כ"ט30
ל31