לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

חשון תש"פ30/10-28/11/19
כ"ח27
כ"ט28
ל29
א30
ב31
ג1
ד2
ה3
ו4
זשאילת גשמים5
ח6
ט7
י8
י"א9
י"ב10
י"ג11
י"ד12
ט"ו13
ט"ז14
י"ז15
י"ח16
י"ט17
כ18
כ"א19
כ"ב20
כ"ג21
כ"ד22
כ"ה23
כ"ו24
כ"ז25
כ"ח26
כ"ט27
ל28
א29
ב30