לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

כסלו תשע"ח19/11-18/12/17
א19
ב20
ג21
ד22
ה23
ו24
ז25
ח26
ט27
י28
י"א29
י"ב30
י"ג1
י"ד2
ט"ו3
ט"ז4
י"ז5
י"ח6
י"ט7
כ8
כ"א9
כ"ב10
כ"ג11
כ"ד12
כ"הא חנוכה13
כ"וב חנוכה14
כ"זג חנוכה15
כ"חד חנוכה16
כ"טה חנוכה17
לו חנוכה18
אז חנוכה19
בח חנוכה20
ג21
ד22
ה23