לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

כסלו תשע"ט09/11-08/12/18
כ"ו4
כ"ז5
כ"ח6
כ"ט7
ל8
א9
ב10
ג11
ד12
ה13
ו14
ז15
ח16
ט17
י18
י"א19
י"ב20
י"ג21
י"ד22
ט"ו23
ט"ז24
י"ז25
י"ח26
י"ט27
כ28
כ"א29
כ"ב30
כ"ג1
כ"ד2
כ"הא חנוכה3
כ"וב חנוכה4
כ"זג חנוכה5
כ"חד חנוכה6
כ"טה חנוכה7
לו חנוכה8