לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

כסלו תש"פ29/11-28/12/19
כ"ו24
כ"ז25
כ"ח26
כ"ט27
ל28
א29
ב30
ג1
ד2
ה3
ו4
ז5
ח6
ט7
י8
י"א9
י"ב10
י"ג11
י"ד12
ט"ו13
ט"ז14
י"ז15
י"ח16
י"ט17
כ18
כ"א19
כ"ב20
כ"ג21
כ"ד22
כ"הא חנוכה23
כ"וב חנוכה24
כ"זג חנוכה25
כ"חד חנוכה26
כ"טה חנוכה27
לו חנוכה28