לוח חודשי

להדפסה אופקית, יש לבחור קובץ > הגדרת עמוד (File > Page Setup) או סמל המדפסת ליד תפריט דף (Page)

שבט תשע"ח17/01-15/02/18
כ"ז14
כ"ח15
כ"ט16
א17
ב18
ג19
ד20
ה21
ו22
ז23
ח24
ט25
י26
י"א27
י"ב28
י"ג29
י"ד30
ט"וט"ו בשבט31
ט"ז1
י"ז2
י"ח3
י"ט4
כ5
כ"א6
כ"ב7
כ"ג8
כ"ד9
כ"ה10
כ"ו11
כ"ז12
כ"ח13
כ"ט14
ל15
א16
ב17